Изпитът IELTS предлага възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за този изпит. Предлагаме ви специално разработено индивидуално или групово обучение, изцяло съобразено с формата на изпита и нуждите на кандидатите.

  • Подготовка за отделните компоненти на изпита:

LISTENING SECTION – лекции и дискусии в академичен контекст, които упражняват и развиват умението за разбиране на обшия смисъл на текста, както и детайли от самия текст.

READING SECTION – научнопопулярни и академични  статии, които упражняват и развиват разбирането на основния логически аргумент в текста, както и извличането на специфична информация.

WRITING SECTION – описание на информация, представена в графики, диаграми, таблици и писане на аргументативно есе.

SPEAKING SECTION – интервю с кандидата, което включва дискусии на общи теми и упражняване и развиване на презентационни умения.

– Sample Speaking Test video

Учебна система:

Учебната система дава възможност за специализирана подготовка по формата на изпита IELTS  Academic и включват подробна информация, съвети и практически задачи за работа с отделните части на изпита.

В допълнение към стандартния пакет (учебник и тетрадка), работим с:

  • интерактивна тетрадка на CD-ROM за допълнителна самостоятелна практика спрямо специфичните нужди и индивидуалните възможности на ученика
  • онлайн тестове и материали:

 – Road to IELTS

 – IELTS.org

 – IELTSEssentials.com

  • научнопопулярни и академични статии:

СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.