Необходимо ли ви е да докажете нивото си на владеене на английски език при кандидатстване за британска виза UK Visas and Immigration (UKVI)?

IELTS е включен в UKVI списъка на одобрените надеждни тестове по английски език (Secure English Language Tests-SELT). Ако Ви е необходим IELTS резултат за кандиадтстване за UK Visas and Immigration (UKVI), ще трябва да се явите на теста в изпитен център, който е оторизиран от UKVI.

Моля имайте предвид, че ако кандидатствате за Tier 4 студентска виза за обучение във висше учебно заведение, трябва да проверите изискванията на съответната институция за необходимото ниво на владеене на английски език. Повечето от тях не изискват SELT тест за тази цел. В такъв случай можете да се регистрирате за IELTS.

IELTS Academic за UK Visas and Immigration

Този изпит е за кандидатстващи за обучение в Обединеното кралство или тези, от които се изисква да положат SELT тест при директно кандидатстване за британска виза (UK Visas and Immigration). Тестът включва компоненти: слушане, четене, писане и говорене.

IELTS General Training за UK Visas and Immigration

Този тест е за кандидати желаещи да емигрират в Обединеното кралство или желаещи да се обучават в по-ниски степени на обучение, на които е необходимо да кандидатстват директно за UK Visas and Immigration. Тестът включва компоненти Слушане, Четене, Писане и Говорене.

IELTS Life Skills A1

Този тест е за тези, които трябва да докажат нивото на уменията си за говорене и слушане като част от кандидатстването им към UK Visas and Immigration за семейна, съпружеска или партньорска виза.

  • Ниво A1 е по Общоевропейската езикова референтна рамка (CEFR), еквивалентно на ESOL Entry 1 по Националната квалификационна рамка (NQF).
  • Тестът включва компонети Говорене и Слушане.

IELTS Life Skills B1

Този тест е за тези, които трябва да докажат нивото на уменията си Говорене и Слушане по английски език като част от кандидатстването им към  UK Visas and Immigration за виза за гражданство/ уседналост.

  • Нивото B1 е по Общоевропейската езикова рамка (CEFR) и е еквивалентно на ESOL Entry 3 по Националната квалификационна рамка (NQF).
  • Тестът включва компонети Говорене и Слушане.