• Общ английски A1 и A2

  ENGLISH FILE ELEMENTARY / PRE-INTERMEDIATE

 • Общ английски B1 и B1+

  ENGLISH FILE INTERMEDIATE / INTERMEDIATE +

 • Общ английски B2

  ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE

 • Общ английски C1

  ENGLISH FILE ADVANCED

ПОДГОТОВКА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИЗПИТИ