• Специално-разработен курс съобразен с времето и възможностите за посещаване на кандидатите
 • Учебна литература: The Official Guide to the New TOEFL iBT
 • Високо квалифицирани преподаватели

Един от най-популярните международно признати изпити по английски език. Признава се в над 9 000 колежа и университета в САЩ, Канада, Европа и и Австралия в повече от 130 държави в света.

TOEFL е изпит, който се изисква от редица  правителствени, неправителствени, лицензиращи агенции, компании и стипендиантски програми като сертификат за ниво на владеене на английски език от кандидатите. Той има давност 2 години и се признава в над 9 000 колежа и университета в повече от 130 държави в света.

За повече информация  TOEFL information for Candidates

Учебна система

Учебната система дава възможност за специализирана подготовка по формата на изпита TOEFL iBT . Материалите  включват подробна информация, съвети и практически задачи  за работа с отделните части на изпита.

В допълнение работим с:

 • Интерактивен  CD-ROM с автентични тестове за допълнителна самостоятелна практика спрямо специфичните нужди и индивидуалните възможности на ученика
 • онлайн тестове и материали:

– TOEFL Go! Official App

– TOEFL Practice

– Exam English TOEFL

 • Лекции и академични статии:

ЦЕНИ

 • Цена на курса: 0 лв.
 • Цена на учебна литература: 0 лв.
 • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване!

ПОДГОТОВКА ЗА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

READING SECTION –академични  текстове, задачите към които упражняват и развиват разбирането на основния логически аргумент, извличането на специфична информация,  както и работа с лексиката на текста.

LISTENING SECTION – лекции и дискусии в академичен контекст, които упражняват и развиват умението за разбиране на общия смисъл, както и детайли от съответната лекция или разговор.

WRITING SECTION –писане на аргументативни есета

SPEAKING SECTION – computer-based интервю с кандидата, което включва развиване на презентационни умения, аргументация, извличане на основната информация от текстове.

Sample Speaking Test video

ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

Изпитът TOEFL предлага възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото Ви на владеене на английски език. Високо квалифицираните ни преподаватели са  сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за този изпит.

Mock Exams – два примерни изпита, които се провеждат спрямо условията и стандартите на TOEFL Exam и които пресъздават реалната изпитна обстановка. Те са обективен критерий за постигнатия от учениците напредък. Интервютата (Speaking Sessions) на изпита се водят от обучени и сертифицирани изпитващи. След всяко от тях кандидатите получават обратна връзка, която им дава насоки за подобряване на представянето им.

ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ

 • Индивидуалното ни отношение към всяко дете както и непрекъснатият контакт с родителите са изключително важни за нас. Така градим доверие и се справяме с всяка една ситуация по най-добрия възможен начин. Ето защо ние сме на Ваше разположение винаги, когато е необходимо – в офиса или по телефона.
 • Допълнително са предвидени две официални родителски срещи, които се провеждат в началото и в края на учебната година.
 • Info срещи – те се провеждат веднъж годишно. На тях учениците и родителите получават информация относно бъдещите възможности за образование в университети и колежи, както в България, така и в чужбина.
 • Тест протокол и Изпитен протокол – в края на учебната година всеки ученик получава индивидуален тест протокол и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от пробните изпити и са придружени с личният коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.