Кой изпит да изберете?

Университетът Кеймбридж предлага широк спектър от различни изпити, сертификатите на които се признават и ценят в световен мащаб както в образователните и университетски, така и в бизнес средите. Изпитите на Кеймбридж предлагат възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Кеймбридж. Ние ще ви помогнем  да изберете и да се подготвите за изпита, който най-добре отговаря на вашите академични и професионални цели.

Изпити на Университета Кеймбридж за деца

Cambridge English: Young Learners YLE са изпити, специално разработени да оценяват езиковите умения на деца във възрастовата граница между 7 и 12 години. Това са изпити в три нива: Starters, Movers и Flyers, които създават увереност в децата, че могат да общуват свободно на английски език и същевременно повишават мотивацията им да работят и да виждат как напредват.

Изпити на Университета Кеймбридж – общ английски

Искате да усъвършенствате езиковите си умения и да общувате на английски език! Искате да кандидатствате в университет или да се явите на интервю за работа! Независимо дали сте съвсем начинаещ, или сте свободно говорящ английски език, ние ще ви помогнем да изберете подходящия за вашите цели изпит на Кеймбридж, както и да се подготвите за успешното си представяне на изпита.

Изпити на Университета Кеймбридж – бизнес английски

Преди да заговорим за общ бизнес, трябва да говорим на общ език! В света на глобалния бизнес свободното владеене на английски език ни дава увереност и независимост да провеждаме срещите си лично, да презентираме своите идеи, да водим успешни преговори – да бъдем професионалисти! Важно e да можете да общувате на английски ефективно и в различни бизнес ситуации. Ние ще ви помогнем не само да достигнете нужното ниво на английски, но и успешно да защитите престижните бизнес сертификати на Кеймбридж!