Open/Close Menu Качествено чуждоезиково и компютърно обучение за деца и възрастни - Перник

Преди да заговорим за общ бизнес, трябва да говорим на общ език!

В света на глобалния бизнес, свободното владеене на английски език ни дава увереност и независимост да провеждаме срещите си лично, да презентираме своите идеи, да водим успешни преговори – да бъдем професионалисти! Важно e да можем да общуваме на английски ефективно и в различни бизнес ситуации. Ние ще ви помогнем не само да достигнете нужното езиково ниво, но и успешно да получите престижните бизнес сертификати на Кеймбридж:

 • Cambridge English: Business Preliminary
 • Cambridge English: Business Vantage
 • Cambridge English: Business Higher
 • B1 Business Preliminary

  Business English Certificate (BEC) Preliminary е първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат доказва на работодателите ви, че можете да общувате на английски език в практически ежедневни бизнес ситуации.

  Ниво на квалификацията: Intermediate = B1 на Общата европейска езикова рамка.

  За кого е предназначен изпитът?

  Курсовете по бизнес английски са практически насочени и ви дават възможност за езиково, личностно и кариерно развитие. Подготовката за BEC Preliminary поставя основата за развиване на уменията, които ще са ви нужни за работа в международна бизнес среда.

  За успешно представяне на изпита трябва:

  • да разбирате кратки телефонни обаждания или общи бизнес разговори
  • да дискутирате практически бизнес задачи като поръчки или общи запитвания
  • да пишете кратки, информативни бизнес писма и имейли

  BEC Preliminary се състои от три компонента: четене и писане (Reading and Writing), слушане (Listening) и устен изпит (Speaking). Частите, включващи слушане, четене и писане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с друг кандидат. Частта Speaking се провежда от двама изпитващи.

   BEC Preliminary Четене и писане Слушане Говорене
  Времетраене 1 час 30 минути 40  минути 12 минути

  Подготовка

  B1 Business Preliminary

  Предлагаме специално-разработено индивидуално обучение при висококвалифицираните ни професионалисти, изцяло съобразено с времето и възможностите на кандидатите.

  За повече информация BEC Information for Candidates.

  Развитие на езиковите умения в реални ситуации

  READING AND WRITING SKILLS – откъси от класически романи, статии от вестници, списания и енциклопедии развиват умението да се чете и разбира в контекст;
  LISTENING SKILLS – радио програми, дискусии, лекции и интервюта усъвършенстват умението за разбиране на автентична английска реч;
  SPEAKING SKILLS – отворени беседи, които създават реална среда на общуване и провокират участието в дискусии на различни теми;

  Подготовка за изпитите на Cambridge ESOL

  Изпитите на Кеймбридж предлагат възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Кеймбридж.

  Специално разработени уроци дават възможност за практическа подготовка върху различните видове задачи в отделните части на изпита.

  Сертификати

  Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.

 • B2 Business Vantage

  Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) е вторият от общо трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат е на същото езиково ниво като Cambridge English: First (FCE), но е насочен към английски език за бизнес цели.

  Ниво на квалификацията: Upper Intermediate = B2 на Общата европейска езикова рамка.

  За кого е предназначен изпитът?

  Сертификатът BEC Vantage  ще ви послужи за работа в англоезични компании. Вие ще бъдете по-уверени и ще притежавате умения, необходими за успех в международния бизнес.

  За успешно представяне на изпита трябва:

  • да разбирате бизнес доклади и писма
  • да обсъждате фактическа информация и да изразявате мнението си
  • да направите кратка презентация и да напишете кратко предложение.

  Изпитът по бизнес английски BEC Vantage се състои от четири компонента. Частите, включващи четене, писане и слушане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с друг кандидат. Частта Speaking се провежда от двама изпитващи.

   BEC Vantage Четене Писане Слушане Говорене
  Времетраене 1 час 45 минути 40  минути 14  минути

  Подготовка

  B2 Business Vantage

  Предлагаме специално-разработено индивидуално обучение при висококвалифицираните ни професионалисти, изцяло съобразено с времето и възможностите на кандидатите.

  За повече информация BEC Information for Candidates.

  Развитие на езиковите умения в реални ситуации

  READING AND WRITING SKILLS – откъси от класически романи, статии от вестници, списания и енциклопедии развиват умението да се чете и разбира в контекст;
  LISTENING SKILLS – радио програми, дискусии, лекции и интервюта усъвършенстват умението за разбиране на автентична английска реч;
  SPEAKING SKILLS – отворени беседи, които създават реална среда на общуване и провокират участието в дискусии на различни теми;

  Подготовка за изпитите на Cambridge ESOL

  Изпитите на Кеймбридж предлагат възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Кеймбридж.

  Специално разработени уроци дават възможност за практическа подготовка върху различните видове задачи в отделните части на изпита.

  Сертификати

  Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.

 • C1 Business Higner

  Business English Certificate Higher (BEC Higher) е най-високото ниво от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Отговаря на Cambridge English: Advanced (CAE) като ниво на езика и показва, че можете да общувате уверено на английски в бизнес среда. Фокусът е върху развиване на специфични бизнес умения като водене на телефонен разговор, на кореспонденция, на преговори, представяне на презентации, комуникация с бизнес партньори.

  Ниво на квалификацията: Advanced = C1 на Общата европейска езикова рамка.

  За кого е предназначен изпитът?

  Сертификатът BEC Higher ще ви послужи за работа в англоезични компании. Ще развиете професионални бизнес умения на английски език и ще докажете на работодателите си, че можете да работите ефективно в конкурентната международна бизнес среда.

  За успешно представяне на изпита трябва:

  • да участвате активно в бизнес срещи, като изразявате мнение и се аргументирате
  • да разбирате бизнес доклади и кореспонденция
  • да пишете подробни бизнес предложения и писма

  Изпитът по бизнес английски BEC Higher се състои от четири компонента. Частите, включващи четене, писане и слушане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с друг кандидат. Частта Speaking се провежда от двама изпитващи.

   BEC Higher Четене Писане Слушане Говорене
  Времетраене 1  час 1 час  10  минути 40  минути 16 минути

  Подготовка

  B2 Business Higher

  Предлагаме специално-разработено индивидуално обучение при висококвалифицираните ни професионалисти, изцяло съобразено с времето и възможностите на кандидатите.

  За повече информация BEC Information for Candidates.

  Развитие на езиковите умения в реални ситуации

  READING AND WRITING SKILLS – откъси от класически романи, статии от вестници, списания и енциклопедии развиват умението да се чете и разбира в контекст;
  LISTENING SKILLS – радио програми, дискусии, лекции и интервюта усъвършенстват умението за разбиране на автентична английска реч;
  SPEAKING SKILLS – отворени беседи, които създават реална среда на общуване и провокират участието в дискусии на различни теми;

  Подготовка за изпитите на Cambridge ESOL

  Изпитите на Кеймбридж предлагат възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Кеймбридж.

  Специално разработени уроци дават възможност за практическа подготовка върху различните видове задачи в отделните части на изпита.

  Сертификати

  Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.

Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита.

Всички кандидати имат директен достъп до резултатите си чрез Онлайн системата за проверка на резултати на Cambridge Assessment English.

Logo_footer   
     © 2018 Езиков център ФОРС   |   Web design: yasoo.us

GDPR Policy   |    General Terms