TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based е:

 • Най-популярният международно признат изпит по английски език. Благодарение на резултатите от теста TOEFL, повече от 27 милиона студенти са били приети в международни институции в цял свят. Признава се в над 9 000 колежа и университета в САЩ, Канада, Европа и и Австралия в повече от 130 държави в света.

TOEFL е изпит, който се изисква от редица  правителствени, неправителствени, лицензиращи агенции, компании и стипендиантски програми като сертификат за ниво на владеене на английски език от кандидатите.

 • Най-подходящият и лесен избор. Над 4500 са регистрираните изпитни центрове, локализирани в 165 държави по целия свят. ЕTS осигуряват около 30-40 дати годишно за явяване на изпит в различните  центрове по света.

TOEFL Test of English as a Foreign Language е изпит, който оценява степента на владеене на английски език и е предназначен за кандидати, чийто първи език не е английски. Той има давност 2 години и се признава в над 9 000 колежа и университета в повече от 130 държави в света.

https://www.toeflgoanywhere.org

 • Защо TOEFL iBT

  TOEFL iBT се съсредоточава върху умението на кандидатите да използват английски език, с цел за да се оцени способността им за възприемане и обобщаване на информация от няколко източника. Това отличава TOEFL iBT от компютърния CBT (Computer-based Test) и хартиения PBT (Paper-based Test) вариант на теста. TOEFL iBT представлява нов метод за полагане на теста онлайн. Цели да се оценят комуникативните умения на кандидата в определена академична среда. Изпитът включва 4 компонента. Оценяват се уменията на кандидатите, свързани с четене (Reading), слушане (Listening), говорене (Speaking) и писане (Writing).

 • Компоненти на TOEFL iBT

  Компоненти на TOEFLiBT

  • Четене– оценява се способността на кандидата да разбира научни текстове.
  • Слушане– оценява се умението на кандидата да разбира академичен английски език.
  • Говорене– оценява се способността на кандидата да говори английски език.
  • Писане– оценява се умението на кандидата да пише, отговаряйки на академичните изисквания на колежите и университетите.
 • Оценяване на TOEFL iBT

  Оценяване на TOEFLiBT

  Тестът TOEFL iBT се оценява от 0 до 120 точки. Оценка от 80 точки на TOEFL iBT се равнява на 213 точки на CBT(Computer-based Test) или на 550 точки на PBT (Paper-based Test).

 • Дати за провеждане на TOEFL iBT

  TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based се провежда на определени дати, които могат да бъдат намерени в сайта на ETS: www.ets.org .Тези дати се отнасят за всички изпитни центрове в страната. Важно е да се знае, че отделните изпитни центрове   провеждат теста на определени дати, а не на всички от посочените.

 • Регистрация за TOEFL iBT

  Регистрация за TOEFL iBT

  Регистрация за TOEFL iBT можете да направите онлайн в сайта на ETS: www.ets.org. Регистрацията може да бъде направена по всяко време, след което ще получите и потвърждение, че сте се регистрирали.

  Необходимо е да се регистрирате месец и половина по-рано, за да си осигурите удобни за вас дата и място за явяване на теста.

 • Регистрационна такса

  Регистрационна такса

  Регистрационната такса за явяване на TOEFL iBT е USD 215. Тя включва изпращане на резултата от теста в четири институции, посочени от вас по време на теста. При самата регистрация имате възможност да заявите до 4 колежа или университета, на които да изпратите резултатите от изпита безплатно. Заплащането се извършва с валидна дебитна или кредитна карта за международни разплащания (American Express, MasterCard или VISA), електронен чек, поименен чек, а също и с паричен превод.