TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based е:

 • Най-популярният международно признат изпит по английски език. Благодарение на резултатите от теста TOEFL, повече от 27 милиона студенти са били приети в международни институции в цял свят. Признава се в над 9 000 колежа и университета в САЩ, Канада, Европа и и Австралия в повече от 130 държави в света.

TOEFL е изпит, който се изисква от редица  правителствени, неправителствени, лицензиращи агенции, компании и стипендиантски програми като сертификат за ниво на владеене на английски език от кандидатите.

 • Най-подходящият и лесен избор. Над 4500 са регистрираните изпитни центрове, локализирани в 165 държави по целия свят. ЕTS осигуряват около 30-40 дати годишно за явяване на изпит в различните  центрове по света.

TOEFL Test of English as a Foreign Language е изпит, който оценява степента на владеене на английски език и е предназначен за кандидати, чийто първи език не е английски. Той има давност 2 години и се признава в над 9 000 колежа и университета в повече от 130 държави в света.

https://www.toeflgoanywhere.org

 • Защо TOEFL iBT

  TOEFL iBT се съсредоточава върху умението на кандидатите да използват английски език, с цел за да се оцени способността им за възприемане и обобщаване на информация от няколко източника. Това отличава TOEFL iBT от компютърния CBT (Computer-based Test) и хартиения PBT (Paper-based Test) вариант на теста. TOEFL iBT представлява нов метод за полагане на теста онлайн. Цели да се оценят комуникативните умения на кандидата в определена академична среда. Изпитът включва 4 компонента. Оценяват се уменията на кандидатите, свързани с четене (Reading), слушане (Listening), говорене (Speaking) и писане (Writing).

 • Компоненти на TOEFL iBT

  Компоненти на TOEFLiBT

  • Четене– оценява се способността на кандидата да разбира научни текстове.
  • Слушане– оценява се умението на кандидата да разбира академичен английски език.
  • Говорене– оценява се способността на кандидата да говори английски език.
  • Писане– оценява се умението на кандидата да пише, отговаряйки на академичните изисквания на колежите и университетите.
 • Оценяване на TOEFL iBT

  Оценяване на TOEFLiBT

  Тестът TOEFL iBT се оценява от 0 до 120 точки. Оценка от 80 точки на TOEFL iBT се равнява на 213 точки на CBT(Computer-based Test) или на 550 точки на PBT (Paper-based Test).

 • Дати за провеждане на TOEFL iBT

  TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based се провежда на определени дати, които могат да бъдат намерени в сайта на ETS: www.ets.org .Тези дати се отнасят за всички изпитни центрове в страната. Важно е да се знае, че отделните изпитни центрове   провеждат теста на определени дати, а не на всички от посочените.

 • Регистрация за TOEFL iBT

  Регистрация за TOEFL iBT

  Регистрация за TOEFL iBT можете да направите онлайн в сайта на ETS: www.ets.org. Регистрацията може да бъде направена по всяко време, след което ще получите и потвърждение, че сте се регистрирали.

  Необходимо е да се регистрирате месец и половина по-рано, за да си осигурите удобни за вас дата и място за явяване на теста.

 • Регистрационна такса

  Регистрационна такса

  Регистрационната такса за явяване на TOEFL iBT е USD 215. Тя включва изпращане на резултата от теста в четири институции, посочени от вас по време на теста. При самата регистрация имате възможност да заявите до 4 колежа или университета, на които да изпратите резултатите от изпита безплатно. Заплащането се извършва с валидна дебитна или кредитна карта за международни разплащания (American Express, MasterCard или VISA), електронен чек, поименен чек, а също и с паричен превод.

Подготовка

Един от най-популярните международно признати изпити по английски език. Признава се в над 9 000 колежа и университета в САЩ, Канада, Европа и и Австралия в повече от 130 държави в света.

TOEFL е изпит, който се изисква от редица  правителствени, неправителствени, лицензиращи агенции, компании и стипендиантски програми като сертификат за ниво на владеене на английски език от кандидатите. Той има давност 2 години и се признава в над 9 000 колежа и университета в повече от 130 държави в света.

За повече информация  TOEFL information for Candidates

Предлагаме ви специално разработено индивидуално или групово обучение, изцяло съобразено с формата на изпита и нуждите на кандидатите. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за този изпит.

ПОДГОТОВКА ЗА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

READING SECTION –академични  текстове, задачите към които упражняват и развиват разбирането на основния логически аргумент, извличането на специфична информация,  както и работа с лексиката на текста.

LISTENING SECTION – лекции и дискусии в академичен контекст, които упражняват и развиват умението за разбиране на общия смисъл, както и детайли от съответната лекция или разговор.

WRITING SECTION –писане на аргументативни есета

SPEAKING SECTION – computer-based интервю с кандидата, което включва развиване на презентационни умения, аргументация, извличане на основната информация от текстове.

Sample Speaking Test video

Учебна система

Учебната система дава възможност за специализирана подготовка по формата на изпита TOEFL iBT . Материалите  включват подробна информация, съвети и практически задачи  за работа с отделните части на изпита.

В допълнение работим с:

 • Интерактивен  CD-ROM с автентични тестове за допълнителна самостоятелна практика спрямо специфичните нужди и индивидуалните възможности на ученика
 • онлайн тестове и материали:

– TOEFL Go! Official App

– TOEFL Practice

– Exam English TOEFL

 • Лекции и академични статии:

СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.