• SKILLS FOR SUCCESS: LISTENING AND SPEAKING

    Основната цел на курса е активирането и развиването на две от основните езикови умения – говорене и слушане

  • SKILLS FOR SUCCESS: READING AND WRITING

    Основната цел на курса е активирането и развиването на две от основните езикови умения – четене и писане