Близо 900 висши учебни заведения и програми в Австралия приемат резултата от IELTS като доказателство за ниво на владеене на английски език.

Университети и организации в Австралия признават, че IELTS отразява вярно вашата способност да разбирате, четете, пишете и говорите на английски език.

Проверете кои организации в Австралия признават IELTS  (в oнлайн търсачка).

ЕМИГРАЦИЯ В АВСТРАЛИЯ

IELTS е неделима част от имиграционния процес и получаването на виза за Австралия.

Тестът е задължителен, ако кандидатствате за виза, както за вас, така и за съпруг/съпруга и издържаните от вас членове на семейството над 18 годишна възраст. Ще трябва да проверите какъв резултат и кой вариант на IELTS – с академична или обща насоченост – изискват от вас в Австралия, преди да се регистрирате за изпита.

Можете да научите повече за процедурите за кандидатстване за миграция или студентски виза на страницата на Австралийския Департамент по имиграция и гражданство (Australian Government Department of Immigration and Citizenship).