Какво представлява езиковият одит

Езиковият одит е метод, чрез който се определя Вашето текущо ниво на езикова подготовка. Езиков Център ФОРС Ви предлага тази услуга под формата на еднократен тест и/или интервю, на базата на които получавате официален сертификат.

Езиковият одит като първа стъпка към обучение по английски език

Езиковият одит е първата стъпка към изготвянето на работеща езикова програма, която да Ви осигури качествено обучение – самостоятелно или в наша групи.

Вие имате възможност да определите Вашето езиково ниво според европейските стандарти. Ние ще Ви консултираме относно силните и слабите Ви страни в употребата на езика, ще анализираме целите Ви за бъдещо езиково развитие и ще Ви предложим най-адекватните стъпки за тяхното постигане.

Езиковият одит преди издаване на сертификат

Ако Вие вече имате нужното езиково ниво и искате да направите автобиографията си още по-впечатляваща и да докажете своите езикови умения, ще трябва да прибавите и официален документ. Сертификатът на Езиков Център ФОРС е обективна гаранция за нивото Ви на владеене на английски език пред работодатели и агенции за подбор на персонала.

След тест за проверка на Вашето езиково ниво (QPT – The Oxford Online Placement Test) Вие ще получите наш сертификат, придружен с официална разпечатка от системата на Oxford Online Testing System, удостоверяващ Вашето ниво на владеене на английски език.

Езиков одит за корпоративни клиенти

Ако за Вас и Вашата компания е важно да работите с хора, които владеят английски език на определено ниво, и искате да сте сигурни в техните езикови умения, екипът на Езиков Център ФОРС Ви предлага услугата „Езиков одит за корпоративни клиенти“.

Какво представлява QPT – The Oxford Online Placement Test за проверка на Вашето езиково ниво

Разработен от експерти и предварително изпитан в световен мащаб (от над 19 000 студенти и ученици в над 60 държави), QPT – The Oxford Online Placement Test гарантира точни и надеждни резултати, които доказват съответното ниво на валдеене на езика спрямо общоевропейската езикова рамка – CEFR.

Тестът е разделен на две части: Use of English и Listening, тестващи граматическите, лексикалните умения и уменията за слушане на всеки кандидат. В допълнение на това се тестват и уменията за разбиране и комуникация.