Open/Close Menu Качествено чуждоезиково и компютърно обучение за деца и възрастни - Перник

Искате да усъвършенствате езиковите си умения и да общувате на английски език! Искате да кандидатствате в университет или да се явите на интервю за работа! Независимо дали сте съвсем начинаещ, или сте свободно говорящ английски език, ние ще ви помогнем да изберете подходящия за вашите цели изпит на Кеймбридж, както и да се подготвите за успешното си представяне на изпита.

 • A2 Key и A2 Key for Schools

  Cambridge English: Key, Key English Test (KET), е международно признат изпит на Кеймбридж по общ английски език.

  Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 по Общоевропейската езикова рамка.

  Cambridge English: Key for Schools (KETfs) е на същото ниво като КЕТ и е подходящ за ученици на възраст от 10-15 години. Съдържанието на изпита е специално разработено за ученици, отговаря на техния опит и е съобразен с интересите им.

  Защо да се явите на този изпит?

  KET е подходящ за кандидати, които могат да говорят, пишат и разбират базов английски език. Този изпит е първата стъпка към изграждането на езиковите ви умения, необходими за бъдещо обучение и работа. За да получите сертификат, трябва да можете:

  • Да задавате и отговаряте на въпроси, отнасящи се за вас и останалите.
  • Да разбирате инструкции, кратки въпроси и съобщения, когато ви говорят бавно и ясно.
  • Да изкажете лично мнение по различни теми.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът се състои от три компонента: четене и писане (Reading and Writing), слушане (Listening) и устен изпит (Speaking). Частите, включващи слушане, четене и писане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта  Speaking се провежда от двама изпитващи.

  Продължителност:

  • Reading and Writing: 1час и 10 мин
  • Listening: 30 мин
  • Speaking: 10 мин
 • B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools

  Cambridge English: Preliminary или  Preliminary English Test (PET) е международно признат изпит на Кеймбридж по общ английски език.

  Ниво на квалификацията – Средно (Intermediate) = B1 по Общоевропейската езикова рамка.

  PET е основополагащ изпит по английски език. Специално разработеният Preliminary English Test for Schools (PETfs) е подходящ за ученици от 11 до 15 годишна възраст. Форматът PET се предлага и във вариант за възрастни (PET). Двата варианта следват един и същ формат и ниво на трудност, но всеки от тях е съобразен с възрастта на кандидатите. Изпитът PETfs сe базира върху теми, близки до живота, опита и интересите на юношите.

  Успешното полагане на изпит PET for Schools помага на учениците да бъдат по-уверени в своите способности и езикови знания и е важна стъпка към следващите изпити на Cambridge – FCE, CAE и СРЕ.

  Изпитът е разделен на три компонента: Reading and Writing; Listening; Speaking.

  Продължителността на изпита е 2 часа и 20 минути. Оценката се формира на база на трите компонента: Reading and Writing носи 50% от крайния резултат; Listening и Speaking – по 25%.

  За кого е предназначен изпитът?

  Подготовката за изпита PET развива и усъвършенства английския ви и дава уверенoстта  да общувате без притеснение по време на пътуване или в работна ситуация. За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • Да изразявате и коментирате с други хора какво харесвате и не харесвате.
  • Да разбирате устни и писмени съобщения и инструкции.
  • Да напишете писмо или да си водите записки от среща или дискусия.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът PET се състои от три части. Частите, включващи слушане, четене и писане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта  Speaking се провежда от двама изпитващи.

  PET / PETfS Четене и писане Слушане Говорене
  Времетраене 1  час 30  минути 30  минути 10-12  минути за двама кандидати
  % от цялата оценка 50% 25% 25%
 • B2 First и B2 First for Schools

  First Certificate in English (FCE) и First Certificate in English for Schools (FCEfs), е първият от високите международни сертификати с академична подготовка. Успешното представяне на този изпит показва, че можете да говорите и пишете на английски достатъчно добре, за да работите или учите в англоезична среда. Хиляди работодатели, университети и държавни ведомства официално признават FCE. Този сертификат ви дава добра основа от знания, нужни за успешното полагане на следващите изпити на Cambridge – CAE и CPE.

  FCE е валиден за цял живот.

  Ниво на квалификацията: Високо средно (Upper-intermediate) = B2 от Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Курсът FCE е разработен така, че да ви подготви за първия сериозен международен сертификат по английски език. Фокусът е върху употребата на езика и ползването на четирите езикови умения (четене, писане, слушане, говорене) в реални ситуации. Учениците се запознават в детайли с формата на изпита FCE. Прилагат се различни стратегии за най-ефективно справяне с всяка от частите му в рамките на определеното време.

  Сертификатът FCE  ще ви послужи за работа в англоезични компании и за живеене в англоговоряща държава. Притежавайки  FCE, имате възможност да учите в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски език.

  За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • Да пишете текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита FCE;
  • Да изразявате свободно своите идеи и да водите дискусия на английски език, като използвате голям набор от думи и изрази, както на ежедневни, така и на абстрактни теми и да обосновавате отговорите си с аргументи , примери и обяснения.
  • Да разбирате неспециализирани текстове и статии.

   

  Какво включва изпитът?

  Изпитът FCE се състои от четири части. Частите, включващи четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друг ден. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта  Speaking се провежда от двама изпитващи.

  FCE / FCEfs Четене и Употреба на езика Писане Слушане Говорене
  Времетраене 1час 15 минути 1 час 20 минути 40  минути 14 минути за двама кандидати
  % от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

  За повече информация, посетете http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/

 • C1 Advanced

  Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Сертификатът от този изпит показва професионално ниво на владеене на английски език. Основното предизвикателство за курсистите е навлизането в официален, академичен стил на писане и активното използване на разнообразна лексика и  сложни граматични структури.

  Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1 от Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  CAE е един от най-предпочитаните международни сертификати по английски език. Над 6000 чуждестранни университета изискват CAE при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми. Сертификатът е с широко приложение при кандидатстване за работа в чужбина, както и при кандидатстване за различни международни проекти. Той служи като доказателство за високо владеене на езика.

  CAE е валиден за цял живот.

  Ако желаете да покажете на вашите работодатели или университет, че можете свободно и уверено да общувате на английски език в професионална или академична среда, се нуждаете от CAE.

  За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да дискутирате задълбочено комплексни въпроси чрез съставяне на текстове в различни формати в съответствие с изискванията и стандартите на изпита CАE;
  • да разбират специализирани текстове с различна стилистика
  • да използват езика в неговото многообразие,както за общуване ,така и в професионална среда, без да срещат затруднения при изразяване на идеи и мнения.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът CAE се състои от четири части. Частите, включващи четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друг ден. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта  Speaking се провежда от двама изпитващи.

   CAE Четене и Употреба на език Писане Слушане Говорене
  Времетраене 1 час 30 минути 1 час 30  минути 40  минути 15 минути за двама кандидати
  % от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

  За повече информация, посетете http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/

 • C2 Proficiency

  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) е подследният и най-значим в световен мащаб сертификат по английски език. Нивото на владеене на езика на получилите сертификата е идентично с това на някой, за когото английският е майчин език. В CPE показвате, че владеете и използвате езика свободно в сложни изследователски, академични и професионални ситуации.

  CPE е валиден за цял живот.

  Ниво на квалификацията: Висше ниво (Proficient) = C2 от Общоевропейската езикова рамка.

  За кого е предназначен изпитът?

  Сертификатът е с широко приложение при кандидатстване за прием в бакалавърски, магистърски и докторантски програми  в страната и в чужбина, както и при кандидатстване за работа и за различни международни проекти.

  Ако желаете да докажете на вашите работодатели или университет, че владеете езика на професионално управленско ниво, се нуждаете от CPE.

  За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да разбирате всичко, което чувате или четете на английски език
  • да използвате и разбирате официален, академичен и разговорен език
  • да водите преговори, да аргументирате и обсъждате сложни теми с различни нюанси
  • да умеят да се изразяват ясно и гладко в писмена форма по въпроси от различни сфери и в различни ситуации.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът CPE се състои от четири части. Частите, включващи четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друг ден. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта  Speaking се провежда от двама изпитващи.

   CPE Четене и Употреба на език Писане Слушане Говорене
  Времетраене 1 час 30 минути 1 час 30  минути 40  минути 16 минути за двама кандидати
  % от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

  За повече информация, посетете http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита.

Всички кандидати имат директен достъп до резултатите си чрез Онлайн системата за проверка на резултати на Cambridge Assessment English

Logo_footer   
     © 2018 Езиков център ФОРС   |   Web design: yasoo.us

GDPR Policy   |    General Terms