Cambridge English: Young Learners YLE са изпити, специално разработени да оценяват езиковите умения на деца във възрастовата граница между 7 и 12 години. Това са изпити в три нива: Starters, Movers и Flyers, които създават увереност в децата, че могат да общуват свободно на английски език и същевременно повишават мотивацията им да работят и да виждат как напредват.

 • Pre A1 Starters

  Cambridge English: Starters е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца YLE.

  Ниво на квалификацията: Preliminary на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  На този тест се явяват деца на 7-8 годишна възраст, които вече са имали минимум 200 часа чуждоезиково обучение английски език.

  Защо детето ми да се яви на този изпит?

  С успешно положения изпит детето получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

  Сертификатите се получават около месец след  датата на изпита.

  Слушане Четене и писане говорене
  20 минути
  Максимум пет значки
  20  минути
  Максимум пет значки
  3-5  минути
  Максимум пет значки

  Подготовка

  Подготовката за изпитите Cambridge Starters, Movers, Flyers е включена в стандартните ни детски курсове за съответното ниво и не се заплаща допълнително.

 • A1 Movers

  Cambridge English: Movers е второто след Starters изпитно ниво на Кеймбридж, предназначено за деца на възраст от 8 до 11 години.

  Ниво на квалификацията: Beginner на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Децата, които се явяват на изпит ниво Movers са на възраст между 8 и 11 години и са имали приблизително 400 учебни часа английски език.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разбере основни инструкции на английски език
  • да попълни малък формуляр  и да отговори на въпроси за себе си
  • да отговори на въпроси към изпитен текст
  • да запише определена информация като например дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

  Защо детето ми да се яви на този изпит?

  За успешно положения изпит детето получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита (четене, слушане, писане и общуване на английски език) е пет. Това е изпит, който насърчава малките кандидати за сертификат да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове.

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  25  минути
  Максимум пет значки
  30  минути
  Максимум пет значки
  5-7  минути
  Максимум пет значки

  Подготовка

  Подготовката за изпитите Cambridge Starters, Movers, Flyers е включена в стандартните ни детски курсове за съответното ниво и не се заплаща допълнително.

 • A2 Flyers

  Cambridge English: Flyers е най-високото от трите изпитни нива по английски език на Кеймбридж за деца от 9 до 12-годишна възраст.

  Ниво на квалификацията: Elementary на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Децата, които се явяват на изпит Flyers са на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в рамките на минимум 600 учебни часа или в училище около 2 – 3 години чуждоезиково обучение.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да посочи и обоснове какви са разликите между две картини или два разказа
  • да състави и напише кратък разказ на английски език
  • да демонстрира умения да използва минало време
  • да задава въпроси .

  Защо детето ми да се яви на този изпит?

  С успешно положения изпит кандидатът за ниво Flyers получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет. Това е изпит, който насърчава малките кандидати за сертификат да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове.

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  25  минути
  Максимум пет значки
  40  минути
  Максимум пет значки
  7-9  минути
  Максимум пет значки

  Подготовка

  Подготовката за изпитите Cambridge Starters, Movers, Flyers е включена в стандартните ни детски курсове за съответното ниво и не се заплаща допълнително.

 • A2 Key & Key for Schools

  Cambridge English: Key, Key English Test (KET), е международно признат изпит на Кеймбридж по общ английски език.

  Ниво на квалификацията: Elementary на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Cambridge English: Key for Schools (KETfs) е на същото ниво като КЕТ и е подходящ за ученици на възраст от 10-15 години. Съдържанието на изпита е специално разработено за ученици, отговаря на техния опит и е съобразен с интересите им.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да посочи и обоснове какви са разликите между две картини или два разказа
  • да състави и напише кратък разказ на английски език
  • да демонстрира умения да използва минало време
  • да задава въпроси.

  Защо детето ми да се яви на този изпит?

  KET е подходящ за кандидати, които могат да говорят, пишат и разбират базов английски език. Този изпит е първата стъпка към изграждането на езиковите умения, необходими за бъдещо обучение и работа. За да получи детето Ви сертификат, трябва да може:

  • да задава и отговаря на въпроси, отнасящи се за него и останалите
  • да разбира инструкции, кратки въпроси и съобщения, когато му говорят бавно и ясно
  • да изкаже лично мнение по различни теми

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът се състои от три компонента: четене и писане (Reading and Writing), слушане (Listening) и устен изпит (Speaking). Частите, включващи слушане, четене и писане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта Speaking се провежда от двама изпитващи.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  30  минути 1 час и 10 минути 10 минути

  Подготовка

  Подготовката за изпитите Cambridge KET & PET е включена в стандартните ни детски курсове за съответното ниво и не се заплаща допълнително.

 • B1 Preliminary & B1 Preliminary for Schools

  Cambridge English: Preliminary или Preliminary English Test (PET) е международно признат изпит на Кеймбридж по общ английски език.

  Ниво на квалификацията: Intermediate на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  PET е основополагащ изпит по английски език. Специално разработеният Preliminary English Test for Schools (PETfs) е подходящ за ученици от 11 до 15 годишна възраст. Форматът PET се предлага и във вариант за възрастни (PET). Двата варианта следват един и същ формат и ниво на трудност, но всеки от тях е съобразен с възрастта на кандидатите. Изпитът PETfs сe базира върху теми, близки до живота, опита и интересите на юношите.
  Успешното полагане на изпит PET for Schools помага на учениците да бъдат по-уверени в своите способности и езикови знания и е важна стъпка към следващите изпити на Cambridge – FCE, CAE и СРЕ.

  По време на изпита детето Ви ще трябва:

  • да изразява и коментира с други хора какво харесва и не харесва
  • да разбира устни и писмени съобщения и инструкции
  • да напише писмо или да води записки от среща или дискусия

  Защо детето ми да се яви на този изпит?

  Подготовката за изпита PET развива и усъвършенства английския ви и дава уверенoстта да общувате без притеснение по време на пътуване или в работна ситуация.

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  Какво включва изпитът?

  Изпитът PET се състои от три части. Частите, включващи слушане, четене и писане, се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде насрочен за друга дата. По време на устния изпит вие демонстрирате комуникативните си умения в разговор с един или двама кандидати. Частта Speaking се провежда от двама изпитващи.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  30  минути 1 час и 30 минути 10-12 минути
  за двама кандидати

  Подготовка

  Подготовката за изпитите Cambridge KET & PET е включена в стандартните ни детски курсове за съответното ниво и не се заплаща допълнително.

Подготовка и регистрация

Регистрирайте се за изпитите по английски език за деца в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпитите по английски за деца и какви са изпитните такси.

Какво да очаквате в деня на изпита?

Резултатите от изпитите по английски за деца се издават около две-три седмици след датата на изпита.