Cambridge English: Young Learners YLE са изпити, специално разработени да оценяват езиковите умения на деца във възрастовата граница между 7 и 12 години. Това са изпити в три нива: Starters, Movers и Flyers, които създават увереност в децата, че могат да общуват свободно на английски език и същевременно повишават мотивацията им да работят и да виждат как напредват.

 • Pre A1 Starters

  Cambridge English: Starters е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца YLE. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.

  Ниво на квалификацията: Предварително (Preliminary) = А0 на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  На този тест се явяват деца на 7-8 годишна възраст, които вече са имали минимум 200 часа чуждоезиково обучение английски език.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да покаже умения, че разпознава цветовете на английски език
  • да отговори на кратки въпроси за себе си
  • да отговори писмено с една дума на основни въпроси в изпитен текст

  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

  С успешно положения изпит детето получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет.

  Сертификатите се получават около месец след  датата на изпита.

  Слушане Четене и писане говорене
  20 минути
  Максимум пет значки
  20  минути
  Максимум пет значки
  3-5  минути
  Максимум пет значки
 • A1 Movers

  Cambridge English: Movers е второто след Starters изпитно ниво на Кеймбридж, предназначено за деца на възраст от 7 до 12 години. Това е изпит, който насърчава малките кандидати за сертификат да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове.

  Ниво на квалификацията: Начално (Beginner) = A1 на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Децата, които се явяват на изпит ниво Movers са на възраст между 8 и 11 години и са имали приблизително 400 учебни часа английски език.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да разбере основни инструкции на английски език
  • да попълни малък формуляр  и да отговори на въпроси за себе си
  • да отговори на въпроси към изпитен текст
  • да запише определена информация като например дните на седмицата, часове или имена, които чува или чете в детски разказ.

  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

  За успешно положения изпит детето получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита (четене, слушане, писане и общуване на английски език) е пет.

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  25  минути
  Максимум пет значки
  30  минути
  Максимум пет значки
  5-7  минути
  Максимум пет значки
 • A2 Flyers

  Cambridge English: Flyers е най-високото от трите изпитни нива по английски език  на Кеймбридж за деца от 7 до 12-годишна възраст. Сертификатът Flyers показва, че детето ви може да разбира обикновени ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език.

  Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 на Общоевропейската езикова рамка. 

  За кого е предназначен изпитът?

  Децата, които се явяват на изпит Flyers са на възраст между 9 и 12 години и са учили английски език в рамките на минимум 600 учебни часа или в училище около 2 – 3 години чуждоезиково обучение.

  По време на изпита детето ви ще трябва:

  • да посочи и обоснове какви са разликите между две картини или два разказа
  • да състави и напише кратък разказ на английски език
  • да демонстрира умения да използва минало време
  • да задава въпроси .

  Изпитът Cambridge English: Flyers е на същото езиково ниво спрямо Европейската езикова рамка с изпита Cambridge English: Key for Schools KETfs.

  Какво става, след като детето ми се яви на този изпит?

  С успешно положения изпит кандидатът за ниво Flyers получава сертификат с определен брой значки с емблемата на Кеймбридж. Максималният брой значки за всяка част на изпита е пет.

  Сертификатите се получават около месец след датата на изпита.

  СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ГОВОРЕНЕ
  25  минути
  Максимум пет значки
  40  минути
  Максимум пет значки
  7-9  минути
  Максимум пет значки

Подготовка и регистрация

Регистрирайте се за изпитите по английски език за деца в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпитите по английски за деца и какви са изпитните такси.

Какво да очаквате в деня на изпита?

Резултатите от изпитите по английски за деца се издават около две-три седмици след датата на изпита.