• специално разработен курс съобразен с времето и възможностите за посещаване на кандидатите
  • учебна литература: Complete IELTS, Objective IELTS, IELTS 11 General Training
  • висококвалифицирани преподаватели

IELTS General е изпит за хора, желаещи да емигрират и на които е необходимо да кандидатстват директно за имигрантска виза за работа в чужбина. Всички работодатели, които предлагат позиции включващи работа с английски език, изискват резултати от изпит като този. Той служи като надеждно и обективни свидетелство на възможностите ви да комуникирате свободно на английски език в социална и работна среда.

За повече информация  IELTS information for Candidates

Учебна система:

Учебната система дава възможност за специализирана подготовка по формата на изпита IELTS  General и включва подробна информация, съвети и практически задачи за работа с отделните части на изпита.

В допълнение към стандартния пакет (учебник и тетрадка), работим с:

  • интерактивна тетрадка на CD-ROM за допълнителна самостоятелна практика спрямо специфичните нужди и индивидуалните възможности на ученика
  • онлайн тестове и материали:

 – British Council IELTS General

 – IELTS GENERAL TRAINING

 – IELTSEssentials.com

  • статии от вестници и списания и документи:

ПОДГОТОВКА ЗА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА

LISTENING SECTION – лекции и дискусии в академичен контекст, които упражняват и развиват умението за разбиране на обшия смисъл на текста, както и детайли от самия текст.

READING SECTION – социално и професионално ориентирани текстове, свързани с умението да четем и разбираме в професионална англоезична среда.

WRITING SECTION – писане на официални и лични писма, както и писане на аргументативно есе.

SPEAKING SECTION – интервю с кандидата, което включва дискусии на общи теми и упражняване и развиване на презентационни умения.

 – Sample Speaking Test video

ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

Изпитът IELTS предлага възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за този изпит.

СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.

ЦЕНИ

  • Цена на курса: 0 лв.
  • Цена на учебна литература: 0 лв.
  • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване!