Cambridge Certificates  Summer Course

  • 30 учебни часа по 40 минути
  • 3 пъти седмично по 3 учебни часа
  • Учебни материали – Authentic Examination Papers from Cambridge English Language Assessment

Летният интензивен курс дава възможност на ученици, които имат профилирана предварителна подготовка за сертификатните нива на университета  CAMBRIDGE, да акцентират върху различните видове задачи в отделните части на изпита и така да усъвършенстват своите езикови умения.

Учениците работят с автентични изпитни материали, свързани с текстовете за четене и необходимата граматическа подготовка за съответното  ниво.

Разнообразието от лекции, интервюта и дискусии, които слушат, допълнително тренират уменията им за слушане с разбиране.

Едно от основните предимства на курса е подготовката за устната част на изпита – нашите Speaking Sessions се водят от официално сертифицирани изпитващи на CAMBRIDGE ESOL EXAMS,  като след всяко интервю кандидатите получават изчерпателна индивидуална обратна връзка с насоки за подобряване на техните Speaking Skills.

Обръща се и специално внимание на писането на различни видове Writings – текстове по формата на изпита. Коментарът на преподавателя  по задачата се получава непосредствено в самия час, което дава възможност на кандидатите да развиват и надграждат своите Writing Skills.

Нашите висококвалифицирани преподаватели  и личната ни ангажираност към всеки един от кандидатите през цялото време на тяхното обучение,  допринасят  за техните високи резултати и успешното им представяне на самите изпити.

ЦЕНИ

  • Цена на курса: 300 лв.
  • Цена на учебна литература:
  • Възможност за плащане на 2 равни вноски