Oxford Test of English (OTE) е компютърен диагностичен тест за владеене на английски език, съобразен с Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR). Разработен и сертифициран от Oxford University, той е по-гъвкав и по-бърз от традиционните тестове за владеене на езика. Oxford Test of English (OTE) е достъпен 365 дни в годината, а резултатите от теста излизат само за 14 дни! Самият документ получавате по електронен път.

4 способности

Тестът е разделен на четири модула: Speaking (говорене), Listening (слушане), Reading (четене) и Writing (писане), като в модулите Listening и Reading трудността се адаптира спрямо уменията на кандидата. Има възможност за явяване на всеки модул поотделно или в различна комбинация. Модулите Listening и Reading се оценяват автоматично от компютър, а Speaking и Writing – от сертифицирани оценяващи.

Времетраене на всяка част на изпита

Oxford Четене Писане Слушане Говорене
Времетраене 35 минути 45 минути 30  минути 15 минути

4 нива

Oxford Test of English и Oxford Test of English for Schools оценяват три нива на CEFR – A2/В1/B2.
Oxford Test of English Advanced предлага сертификат за напреднало владеене на английски език за академични и професионални цели на нива B2 и C1 от CEFR.

Доживотна и световна валидност

Живейте, учете или работете в чужбина с единствените тестове за владеене на английски език, сертифицирани от Oxford University.

Вашите резултати и сертификати са валидни за цял живот.

Oxford Test of English е признат в десетки държави от над 100 висши учебни заведения като изпит за удостоверяване нивото на владеене на английски език, както и от света на бизнеса.

В България Oxford Test of English с покрито ниво В2 се признава за участие в класиране, както и за освобождаване от западен език от Факултета по класически и нови филологии и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Нов Български Университет, ЮЗУ гр. Благоевград, Русенски Университет, Варненски Университет и много други.

Сертифицирани изпитни центрове

В България има само два сертифицирани изпитни центъра, които имат право да провеждат изпита Oxford Test of English- Езиков център Force (BG001) и Софийски университет “Св. Климент Охридски” (BG002).

Професионална подготовка от сертифицирани експерти

Езиков център Force предлага профилирана подготовка, съобразена с формата на изпита. Висококвалифицираните ни преподаватели са сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Оксфорд. Ние ще Ви помогнем да изберете и да се подготвите за изпита, който най-добре отговаря на вашите академични и професионални цели.