C2-Level 

 • 170 учебни часа по 40 минути, от 1 октомври до 30  юни
 • съботно-неделни: 1 път седмично по 5 учебни часа
 • Учебна литература: Objective Proficiency
 • висококвалифицирани преподаватели

От 15 септември до 1 октомври Ви предлагаме безплатни предварителни часове, в които учениците  се запознават с компонентите на изпита Certificate of Proficiency in English /Cambridge ESOL Exams/. Разглежда се примерен вариант в работна атмосфера и се обсъждат изискванията и особеностите на отделните части:  Reading and Use of English; Writing; Listening; Speaking

УЧЕБНА СИСТЕМА

Учебната система е предназначена за засилено изучаване на английски език и дава възможност за академична подготовка за сертификатното ниво на Кеймбридж Proficiency. Учебникът и тетрадката осигуряват необходимата практика на учениците по граматика, лексика, слушане, четене и писане. В допълнение към стандартния пакет (учебник и тетрадка), работим с:

 • Интерактивна тетрадка на CD-ROM за допълнителна самостоятелна практика спрямо специфичните нужди и индивидуалните възможности на ученика;
 • Онлайн тестове и материали: CPE Exam Tips, Cambridge Exams and Tests, Flo-Joe
 • Мултимедиен DVD-ROM Presentation Plus, който представлява интерактивен електронен учебник и дава възможност за по-индивидуален подход към учебния материал – създаване на бележки и анотации, свои собствени web links, както и работа с Cambridge Dictionaries Online;
 • Съвременна британска и американска литература и  медии

РАЗВИТИЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ В РЕАЛНИ СИТУАЦИЯ

READING SKILLS – откъси от класически романи, статии от вестници, списания и енциклопедии развиват умението да се чете и разбира в контекст;

LISTENING SKILLS – радио програми, дискусии, лекции и интервюта усъвършенстват умението за разбиране на автентична английска реч;

SPEAKING SKILLS – отворени беседи, които създават реална среда на общуване и провокират участието в дискусии на различни теми;

WRITING SKILLS – essays, reports and reviews

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ CAMBRIDGE ESOL – CPE

Изпитите на Кеймбридж предлагат възможност да получите престижен сертификат, удостоверяващ нивото ви на владеене на английски език. Високо квалифицираните ни преподаватели са  сертифицирани експерти в подготовката на кандидати за изпитите на Кеймбридж.

Специално разработени уроци дават възможност за практическа подготовка върху различните видове задачи в отделните части на изпита;

Mock Exams – два примерни изпита, които се провеждат спрямо условията и стандартите на Cambridge ESOL Exams и които пресъздават реалната изпитна обстановка. Те са обективен критерий за постигнатия от учениците напредък. Интервютата (Speaking Sessions) на изпита се водят от обучени и сертифицирани изпитващи на Cambridge ESOL Exams. След всяко от тях кандидатите получват обратна връзка, която им дава насоки за подобряване на представянето им.

ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ

 • Индивидуалното ни отношение към всяко дете и непрекъснатият контакт с родителите са изключително важни за нас. Така градим доверие и се справяме с всяка една ситуация по най-добрия възможен начин. Ето защо ние сме на Ваше разположение винаги, когато е необходимо – в офиса или по телефона.
 • Допълнително са предвидени две официални родителски срещи, които се провеждат в началото и в края на учебната година.
 • Info срещи – те се провеждат веднъж годишно. На тях учениците и родителите получават информация относно бъдещите възможности за образование в университети и колежи, както в България, така и в чужбина.
 • Тест протокол и Изпитен протокол – в края на учебната година всеки ученик получава индивидуален тест протокол и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от пробните изпити и са придружени с личният коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ

Сертификатът на езиков център FORCE е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка – CEFR.

ЦЕНИ

 • Цена на курса: 1400 лв.
 • Цена на учебна литература: 70 лв.
 • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване

ОТСТЪПКИ

ЗА УЧЕНИЦИ НА ЕЦ ФОРС
от 01.06 до 31.07 – 20%
от 01.08 до 31.08 – 10%

ЗА НОВИ УЧЕНИЦИ
от 01.05 до 31.07 – 10%
от 01.08 до 31.08 –   5%

* ЗА ЦЯЛА ВНОСКА  -5%  ДОПЪЛНИТЕЛНО!