Open/Close Menu Качествено чуждоезиково и компютърно обучение за деца и възрастни - Перник

English File е най-успешната съвременна система, в която доказаните традиционни методи и най-новите мултимедийни приложения /Digital components/ пресъздават естествената среда на общуване и поставят акцент върху практическата употреба на езика. Основната цел на курса е активирането и развиването на четирите основни езикови умения (четене, писане, слушане и говорене). Това води до реален напредък и дава ново езиково самочувствие при общуване в реални ситуации.

Logo_footer   
     © 2018 Езиков център ФОРС   |   Web design: yasoo.us

GDPR Policy   |    General Terms