Open/Close Menu Качествено чуждоезиково и компютърно обучение за деца и възрастни - Перник

ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ,
СОБСТВЕНИ АНИМАЦИИ И ИГРИ

Scratch е среда за програмиране, позволяваща да се създават анимирани истории, интерактивни игри и сценарии за филми. За да се програмира със Scratch, не са нужни предварителна подготовка и познания по език за програмиране. Дизайнът на средата е опростен, което дава възможност с нея да работят и малки деца. Scratch позволява на децата, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация, лесно да усвоят принципите на визуалното програмиране. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като по този начин обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

Logo_footer   
     © 2018 Езиков център ФОРС   |   Web design: yasoo.us

GDPR Policy   |    General Terms